مراکز خرید ترکیه

شهریور 22, 1397
مرکز خرید YKM

مرکز خرید YKM

مرکز خرید YKM

YKM از دسته فروشگاه های زنجیره ای می باشد، که بیش از 60 سال است …

شهریور 22, 1397

مرکز خرید اوزدلیک özdilek

مرکز خرید اوزدلیک (özdilek)

مرکز خرید اوزدلیک ازمیر، یکی از بزرگترین م

Buy now