خرید خانه در ترکیه

آذر 25, 1398

تاپو تاکاس (TAPU TAKAS) چیست؟

 سیستم مطمئن نقل و انتقال پول در معاملات غیر منقول  

هدف از ایج…

شهریور 30, 1397
مزایا و شرایط خرید ملک در ترکیه برای اتباع خارجی

ترکیه شرایط اخذ شهروندی را تسهیل کرد

ترکیه شرایط اخذ شهروندی را تسهیل کرد

به تازگی دولت ترکیه، داده‌های رسمی ر…

Buy now