تله کابین ازمیر

سپتامبر 13, 2018

تلکابین ازمیر

تلکابین ازمیر TELEFRIK برج تلفریک در سال 1977 ساخته شده است که شمارا به ارتفاع 423 متری از سطح می برد. سوار شدن تلفریک یکی از […]
Buy now