تغییر شرایط اخذ اقامت توریستی ترکیه

آذر 17, 1398
تغییر شرایط اخذ اقامت توریستی ترکیه  

تغییر شرایط اخذ اقامت توریستی ترکیه  

دولت ترکیه از ابتدای سال 2020 تمدید اقامت موقت توریستی را برای اتباع بعضی

Buy now