ازمیر

  • Date
    خرداد 9, 1399
    این برج مسکونی در منطقه بایراکلی با مجاورت دریا در شهر زیبای ازمیر واقع گردیده است و در حال ساخت و آماده سازی می باشد. زندگی […]
  • Date
    خرداد 9, 1399
    ین مجتمع مسکونی در محله کارشیاکا در شهر ازمیر واقع گردیده است و در مساحت 74000 متر مربع در حال ساخت و آماده سازی می باشد. […]
Buy now