سایر خدمات

شهریور 10, 1397

خدمات ارزی

خدمات ارزی

یکی از خدمات مورد نیاز هموطنان عزیز انتقال پول از ایران به خارج

شهریور 10, 1397

رجیستری موبایل

رجیستری موبایل

برای کسانی که قصد سکونت بیش از 3 ماه در کشور ترکیه را دارند ر

شهریور 10, 1397

مشاوره حقوقی

 نظام حقوقی ترکیه در بخش تجارت :

یک شرکت خارجی می تواند به یکی از طرق ز…

شهریور 10, 1397

اجاره ماشین

اجاره ماشین

برای کسانی که به عنوان توریست به کشور ترکیه سفر می کنند و می خوا…

شهریور 10, 1397

اخذ بیمه سلامت

اخذ بیمه سلامت

در کشور ترکیه برای هر کدام از انواع اقامت اعم از سرمایه گزار

شهریور 10, 1397

حسابدار رسمی

حسابدار رسمی

حسابداری در ترکیه قویاً تحت تأثیر نیاز به تولید اطلاعات بود…

شهریور 10, 1397

افتتاح حساب

افتتاح حساب

جهت ارائه خدمات بانکی به مانند افتتاح حساب، نماینده شرکت بعد …

شهریور 10, 1397

ترجمه رسمی

ترجمه رسمی

ترجمه رسمی : افرادی که قصد مهاجرت به ترکیه را دارند در مرحله نخس…

Buy now