انواع سندهای صادر شده برای املاک در ترکیه

اسناد صادر شده برای املاک در ترکیه چه شرایطی دارد ؟

سند در کشور ترکیه یا به اصطلاح تاپو یک سند قانونی و رسمی است که توسط اداره ثبت املاک و مستغلات صادر می گردد و مالک و یا مالکان زمین و املاک را مشخص می نماید.

در واقع تاپو، اسناد لازم برای اثبات حقوق مالکیت املاک و مستغلات است. حق مالکیت نیز شامل حق استفاده ی کامل ازمنابع  املاک است ، که این منابع شامل زمین و بنای ملک و مشاعات آن می باشد ویا به اصطلاح عرصه و اعیان ملک، علاوه براین دارنده سند با استفاده از این حق، می توانید املاک خود را به فروش برسانید، آن را اهدا کنید، می توانید آن را اجاره دهید و آن را به ارث برسانید.

موارد ذکر شده در سند (تاپو)

 • آدرس دقیق ملک
 • عکس بیومتریک مالک سند
 • مشخصات کامل ثبتی مربوط به ملک در اداره اسناد و املاک ترکیه
 • کاربری و مجوز ارائه شده در ارتباط با زمینی که ملک بر ان بنا شده است
 • مساحت کل زمین
 • نوع مالکیت
 • قیمت ملک بر حسب لیره ترکیه
 • مشخصات فروشنده (مالک قبلی)
 • مشخصات خریدار (مالک جدید)
 • آخرین تاریخ تغییر مالکیت
 • شماره ثبت مالکیت قبلی
 • اطلاعات مربوط به ثبت مالکیت جدید
 • تاریخ تغییر مالکیت جدید
 • تاریخ ، مهر و امضای مدیر اداره ثبت اسناد
 • مدارک مورد نیاز جهت صدور سند (تاپو) در ترکیه
 • گذرنامه معتبر با حداقل شش ماه اعتبار
 • همان شماره مالیاتی خریدار
 • چندد قطعه عکس

سندهای صادر شده برای اموال غیر منقول در کشور ترکیه با توجه به محتوای حقوق مالکیت املاک به دورنگ صورتی و آبی تنظیم می گردد .

تفاوت در رنگ سند ها از طرف اداره ثبت املاک و مستغلات برای اموال غیر منقول اینگونه تعریف می گردد.

اسناد آبی:

چنانچه ملک مورد نظر ، زمین باشد وهیچگونه اقدامی جهت ساختمان سازی وتفکیک طبقات صورت نگرفته باشد سندی که در ارتباط با  این املاک صادر می گردد با حاشیه ی آبی تنظیم می گردد .

اسناد صورتی:

این اسناد که دارای حاشیه ی صورتی هستند بیانگر این است که پروژه تفکیک شده و واحد های آن سهم بندی شده و فضاهای قابل استفاده ی آن ثبت گردیده است

منبع

موفق و سربلند باشید، گروه آیلا