بنای آسانسور Asansor

بنای آسانسور Asansor این بنای تاریخی در سال 1907 در میدان کاراتاش وتوسط یک تاجر یهودی و به منظور جابجایی شهروندان از یک مکان پست به منظور دستیابی به محل کسب و کار برفراز شهر ساخته شد که در ابتدا با سیستم فشار آب کارمی کرد، اما بعدها به سیستم الکتریکی مجهز شد. هم اکنون این بنای تاریخی تبدیل به یک فضای […]