گالری های هنری و فرهنگی ازمیر

گالری های هنری و فرهنگی ازمیر گالری های هنری و فرهنگی ازمیر در این پست معرفی شده اند. شهر ازمیر، با سابقه تاریخی و آثار ارزشمندی که در دنیا شناخته شده است،  سالانه قشر کثیری از علاقمندان به تاریخ و هنر رو به این شهر می کشاند.