کد مالیاتی (vergi numarası) در کشور ترکیه چیست ؟

کد مالیاتی (vergi numarası) در کشور ترکیه چیست ؟ شرایط و مراحل دریافت کد مالیاتی چگونه است ؟ آیا دریافت کد مالیاتی برای خارجیان الزامی است ؟ اولین قدم برای انجام امور اداری در کشور ترکیه داشتن کد مالیاتی است ومی توان اذعان داشت که شخص بدون این کد  قادر به انجام امور اداری که در ادامه به برخی از آنها اشاره […]