کارت فیروزه ای چیست؟

کارت فیروزه ای چیست؟ کارت فیروزه یا ترکوآز کارت (Turkuaz Kart) یک سیستم مجوز استخدامی جدید است که حق شهروندی ممتاز و کار نامحدود را برای دانشمندان خارجی،افرادی که دارای مهارت یا ویژگی بارزی در فناوری، اقتصاد، ورزش، فرهنگ وهنر  و همچنین مدیران تجاری و سرمایه‌گذاران فراهم می نماید. علاوه براین دارنده ی کارت، همسر و فرزندانش در خاک ترکیه اجازه ی اقامت […]