خدمات ارزی

خدمات ارزی یکی از خدمات مورد نیاز هموطنان عزیز انتقال پول از ایران به خارج از کشور است به دلیل محدودیت های به وجود آمده در حال حاضر انتقال ارز با دشواری زیادی  صورت می پذیرد. از این رو شرکت آیلا جهت حال رفا هموطنان خود آماده ی ارائه کلیه ی خدمات متنوع ارزی با حداقل کارمزد وزمان ممکن و با پشتیبانی شبکه […]