برنامه واکسیناسیون در کشور ترکیه

برنامه واکسیناسیون در کشور ترکیه واکسیناسیون نوزادان و کودکان در کشور ترکیه برای شهروندان و اتباع خارجی در ترکیه پس از تولد نوزاد، انجام واکسیناسیون اجباری است. که به منظور کنترل بیماری های قابل پیشگیری، تقویت سیستم ایمنی نوزادان و کاهش خطر مرگ و میر ناشی از بیماری های واگیر دار از طریق برنامه واکسیناسیون، در دوره های خاص، به طور صحیح […]