رجیستری موبایل

رجیستری موبایل برای کسانی که قصد سکونت بیش از 3 ماه در کشور ترکیه را دارند رجیستری موبایل امری ضروری است. در کشور ترکیه به منظور جلوگیری از قاچاق کالا، کلیه ابزار و ادوات ارتباطی و مخابراتی می بایست پس از طی تشریفات قانونی و گمرکی با پرداخت مالیاتهای تعریف شده وارد کشور ترکیه شوند و حتما بایستی شماره شناسایی بین المللی […]