هزینه و مدارک لازم جهت ثبت شرکت

مدارک لازم جهت اقامت با ثبت شرکت 1- فرم درخواست اقامت (توسط شرکت تهیه و تنظیم می گردد) 2- پاسپورت و یا برگه ای که از سفارت تهیه گردیده است(حداقل 15 ماه اعتبار داشته باشد) 3- تعداد 4 قطعه عکس پرسنلی 4- اعلام تمکن مالی برای مدت زمان درخواست اقامت (ثبت در راندوو توسط شرکت) 5- اجاره نامه رسمی محل شرکت 6- […]