مرکز خرید YKM

مرکز خرید YKM YKM از دسته فروشگاه های زنجیره ای می باشد، که بیش از 60 سال است در ترکیه فعالیت می کنند و از زمان تاسیس آن رشد سریعی داشته اند و به 64 فروشگاه در ترکیه رسیده اند.     هدف اصلی این مرکز خرید ،رضایتمندی مشتری و امکان بهره مندی از تخفیفات اعمال شده می باشد که به این […]