مدارس ازمیر

سپتامبر 14, 2018
مدارس در ترکیه

مدارس ترکیه

مدارس ترکیه : ساختار آموزشی ترکیه شامل آموزش پيش دبستانی، آموزش ابتدايی، آموزش متوسطه عمومی، آموزش فنی وحرفه ای، مؤسسات آموزش استثنايی و مؤسسات آموزش خصوصی […]
error: محتوا محافظت می شود