قانون کار در ترکیه

آوریل 9, 2019

اجازه کار با توجه به شغل

اجازه کار با توجه به شغل مجوز های کاری مورد نیاز برای خارجی ها می تواند به طور خاص برای حرفه های خاص مشخص شود.  واین […]
error: محتوا محافظت می شود