فروم برنوا (Forum Bornova)

فروم برنوا (Forum Bornova) مرکز خرید فروم برنوا (Forum Bornova) ازمیر یکی از نمایندگی های فروم برنوا در ترکیه است و اولین مرکز خرید در فضای باز در منطقه اژه و استان ازمیر می باشد که مرکزی لذت بخش جهت مبادلات، سرگرمی، نوآوری و خرید و غیره است. این مرکز خرید در مساحت دویست هزار مترمربع در شمال شرقی شهر ازمیر واقع […]