غواصی در خلیج زیبای کوش آداسی

غواصی در خلیج زیبای کوش آداسی: خلیج کوش آداسی یک خلیج آتشفشانی است و این به معنای آن است که در بستر دریا و شکافهایی آن، آب گرم منتشر می شود و محیطی عالی و منحصر به فرد را برای علاقمندان به غواصی به وجود آورده است. مکان های غواصی در خلیج کوش آداسی: سه مکان اصلی برای غواصی در خلیج کوش […]