زمان مناسب جهت اقدام به تحصیل در دوره لیسانس دانشگاه های ترکیه چیست ؟

زمان مناسب جهت اقدام به تحصیل در دوره لیسانس دانشگاه های ترکیه چیست ؟ زمان مناسب برای اقدام به  تحصیل در ترکیه بستگی به میزان آمادگی شما برای شرکت در آزمون YÖS را دارد. اگر شما آمادگی لازم برای این آزمون را دارید بهتری زمان برای ورود به ترکیه وثبت نام در آزمون YÖS، اواسط اردیبهشت ماه است. در غیر این صورت […]