قانون ارث در ترکیه و شرایط آن برای اتباع خارجی

قانون ارث در ترکیه و شرایط آن برای اتباع خارجی : روش های ارث و قوانین مرتبط به ارث در ترکیه چیست؟ آیا خارجیان مانند شهروندان ترکیه ازقوانین ارث برخوردار خواهند شد؟ آیا مالیات ارثی در ترکیه وجود دارد؟ این مالیات بر چه اساس تعیین می گردد؟ مسئله ی ارث یک نگرانی اساسی برای سرمایه گذاران خارجی  است در حوزه ی ارث […]

سرمایه گذاری در کشور ترکیه

سرمایه گذاری در کشور ترکیه   صادرات در ترکیه برای خارجی ها: خارجی ها چگونه می توانند در ترکیه در حوزه صادرات فعالیت کنند ؟ با ترتیبات انجام گرفته در سالهای اخیر، راه اندازی شرکت درانواع معمول و مرسوم آن در ترکیه برای خار جی ها بسیار آسان می باشد. برطبق قوانین تجارت ترکیه یک شخص خارجی که می خواهد در ترکیه […]

رشد 43 درصدی سرمایه گذاری در ترکیه

رشد 43 درصدی سرمایه گذاری در ترکیه میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه در اوخر سال 2017در مقایسه با دوره مشابه سال پیش با افزایشی 43 درصدی به یک میلیارد و 698 میلیون دلار رسید. بنا به داده های تراز پرداخت های بانک مرکزی ترکیه، میزان سرمایه گذاری مستقیم شهروندان یا شرکت های موجود در ترکیه در سه ماهه اول امسال […]