صبحانه و غذایی خوشمزه در کوش آداسی

صبحانه و غذایی خوشمزه در کوش آداسی

صبحانه و غذایی خوشمزه در کوش آداسی: تعطیلات همیشه با غذا و خوراکی های خوشمزه همان کشور اَجین می شود. ترکیه، از نظر مواد غذایی در میان پنج کشور برتر جهان قرار گرفته است که بخشی از آن به دلیل تنوع مواد تازه ی تشکیل دهنده غذاها و بخشی دیگر به دلیل نفوذ بسیاری از تمدن ها که در آناتولی ساکن بوده اند، […]