افتتاح حساب در کشور ترکیه

افتتاح حساب در کشور ترکیه : چه مدارکی برای افتتاح حساب بانکی در ترکیه مورد نیاز است؟ در کدام یک از بانک های ترکیه بهتر است افتتاح حساب داشته باشیم؟ آیا بدون داشتن کارت اقامت هم می توان دریکی از بانکهای ترکیه افتتاح حساب کنیم؟ کدام بانک ها در حال حاضر برای ایرانیان حساب باز می کنند ؟     این موارد […]