شرایط بیمه درمانی برای خارجیان در کشور ترکیه

شرایط بیمه درمانی برای خارجیان در کشور ترکیه ترکیه یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهان از نظر سیستم های بهداشتی است. به طور خاص، برنامه ی اصلاحات بهداشتی که در اوایل سال 2000 اجرا شد، سیستم سلامت کشور ترکیه را به سوی استانداردهای جهانی سوق داد و خدمات بهداشتی ،با کیفیت بالا را برای شهروندان ترکیه و اتباع خارجی فراهم نمود . […]

گردشگری سلامت در ترکیه

گردشگری سلامت در ترکیه گردشگری سلامت در ترکیه و جهان در سال های اخیر نشان دهنده ی حرکت رو به رشد این نوع گردشگری در جهان است که در سالهای اخیر از محبوبیت خاصی برخورار شده است گردشگری سلامت چیست؟ به هر دلیلی، افرادی که دارای یک مسئله پزشکی هستند و برای درمان کشوری به غیر از کشور خویش را انتخاب می […]