شرایط بیمه درمانی برای خارجیان در کشور ترکیه

شرایط بیمه درمانی برای خارجیان در کشور ترکیه ترکیه یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهان از نظر سیستم های بهداشتی است. به طور خاص، برنامه ی اصلاحات بهداشتی که در اوایل سال 2000 اجرا شد، سیستم سلامت کشور ترکیه را به سوی استانداردهای جهانی سوق داد و خدمات بهداشتی ،با کیفیت بالا را برای شهروندان ترکیه و اتباع خارجی فراهم نمود . […]