جشنواره نوروزی شرکت آیلا

در شکفتن جشن نوروز برایت در همه ی سال سر سبزی جاودان و شادی اندیشه ای پویا و آزادی و برخورداری از همه نعمتهای خدادادی آرزومندیم . . . جشنواره نوروزی شرکت آیلا، موفق و سربلند باشید، گروه آیلا