تسهیل شرایط ثبت شرکت با فرصت 24 ماهه

تسهیل شرایط ثبت شرکت با فرصت 24 ماهه کشور ترکیه به منظور تسهیل شرایط کار وثبت شرکت، به سهام داران شرکت این فرصت را داده است تا 24 ماه براساس سهم خود نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند. این در حالی است که بر اساس قانون گذشته سهام داران می بایستی در ابتدا 25 درصد سرمایه ی شرکت را در حساب بانکی […]

ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی: شرکتی است که تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند شخص حقیقی با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود . اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد ٬هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض می‌باشند. موفق و سربلند باشید، گروه آیلا