تسهیل شرایط ثبت شرکت با فرصت 24 ماهه

تسهیل شرایط ثبت شرکت با فرصت 24 ماهه کشور ترکیه به منظور تسهیل شرایط کار وثبت شرکت، به سهام داران شرکت این فرصت را داده است تا 24 ماه براساس سهم خود نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند. این در حالی است که بر اساس قانون گذشته سهام داران می بایستی در ابتدا 25 درصد سرمایه ی شرکت را در حساب بانکی […]