اخذ بیمه سلامت

اخذ بیمه سلامت در کشور ترکیه برای هر کدام از انواع اقامت اعم از سرمایه گزاری ،تحصیلی،کاری ،ثبت شرکت ،توریستی و خرید ملک اخذ بیمه سلامت اجباری می باشد.     بیمه در کشور ترکیه به دو صورت انجام می پذیرد : 1-بیمه دولتی : این نوع بیمه در صورتی امکان پذیر است که شخص ، سرمایه گذار یک شرکت خصوصی بوده ویا […]