دانشگاه های ازمیر

دانشگاه های ازمیر: شمار دانشجویان بین المللی که برای تحصیل، ترکیه را انتخاب کرده اند از سال 2006 بیش از دو برابر شده است، که نشان دهنده ی اهمیت رو به رشد این کشور به عنوان یک مقصد تحصیلی عالی است. در سال تحصیلی 2015 – 2016 در ترکیه حدود 48،000 دانشجوی خارجی حضور داشتند. انگیزه های تحصیل در ترکیه عبارتند از: […]