افتتاح حساب در کشور ترکیه

افتتاح حساب در کشور ترکیه : چه مدارکی برای افتتاح حساب بانکی در ترکیه مورد نیاز است؟ در کدام یک از بانک های ترکیه بهتر است افتتاح حساب داشته باشیم؟ آیا بدون داشتن کارت اقامت هم می توان دریکی از بانکهای ترکیه افتتاح حساب کنیم؟ کدام بانک ها در حال حاضر برای ایرانیان حساب باز می کنند ؟     این موارد […]

افتتاح حساب

افتتاح حساب جهت ارائه خدمات بانکی به مانند افتتاح حساب، نماینده شرکت بعد از گرفتن کد اقتصادی برای شما فقط با داشتن پاسپورت و بدون داشتن کارت اقامت ترکیه، در اسرع وقت حساب بانکی به صورت لیر، دلار، یورو به همراه اینترنت بانک و ویزا کارت در یکی از بانکهای معتبر ترکیه افتتاح می نماید. مزایای افتتاح حساب و دریافت ویزا کارت […]