اخذ اقامت درمانی

اخذ اقامت درمانی آگاهی از قوانین درمان در سال 2019 در کشور ترکیه، هزینه های درمان، مدارک لازم برای اخذ اقامت درمانی، شرایط همراهان بیماران و… از جمله مسائلی است که اتباع خارجی که به منظور درمان به کشور ترکیه مراجعه می کنند می بایستی از آن اطلاع داشته باشند.     انجام مراحل پزشکی : هر تبعه خارجی که درصدد انجام […]