مشاور حقوقی

نظام حقوقی ترکیه در بخش تجارت، یک شرکت خارجی می تواند به یکی از طرق توضیح داده شده در ترکیه تجارت کند

افتتاح حساب

آیلا برای شما حساب بانکی به صورت لیر، دلار، یورو به همراه اینترنت بانک و ویزا کارت در یکی از بانکهای معتبر ترکیه افتتاح می نماید.

خدمات ارزی

شرکت آیلا جهت حال رفا هموطنان خود آماده ی ارائه کلیه ی خدمات متنوع ارزی با حداقل کارمزد و زمان ممکن و پشتیبانی