اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری :

برای سرمایه گذاری در کشور دیگری، آشنایی با  قوانین و ضوابط مختص آن کشور اولین قدم در این مسیر می باشد .که رعایت نکردن این اصل اولیه ممکن است ضررها وپیامدهایی برای یک فرد خارجی به همراه داشته باشد.

کشور ترکیه نیز با وجود رشد چشمگیر اقتصادی، تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپا و تسهیل شرایط پذیرش سرمایه های خارجی از این قاعده مستثنی نمی باشد شرکت آیلا در این مقاله سعی نموده تا به طور جامع وگویا تازه ترین قوانین 2018ترکیه مربوط به سرمایه گذاری در کشور ترکیه و دلایلی که سرمایه گذاری در ترکیه را برای اتباع کشورهای دیگر محبوب نموده ،تشریح نماید.

یکی دیگر از راه های اخذ اقامت ترکیه که مورد استقبال اکثریت خارجیان به  ویژه ایرانیان قرار گرفته است خرید ملک و سرمایه گذاری در این کشور می‌باشد.

حداقل میزان مبلغ ملک که منجر به اخذ اقامت دائم می گردد، مزایای خرید ملک و سرمایه گذاری در ترکیه برای ایرانیان، درنظر گرفتن ملاحظات درقرادادها و مدارک مورد نیازخرید ملک در ترکیه ، مواردی هستند که همواره مورد سوال بسیاری از خریدارن ملک بوده وعدم توجه به آن مشکلاتی را برای آنان به وجود آورده است.

لذا ضروری است قبل از هر اقدامی موارد زیر رابه طور کامل بررسی نمایید “از ماه سپتامبر ۲۰۱۸ دولت ترکیه به منظور جذب سرمایه‌های خارجی شرایط خرید ملک و سرمایه گذاری را تسهیل نمود وبه این ترتیب هرفرد خارجی با سرمایه گذاری براساس این قانون می تواند در کوتاهترین زمان جهت دریافت اقامت دائم  ودر نهایت شهروندی ترکیه اقدام نماید .

 

قانون جدید اعطای شهروندی ترکیه

بر اساس قانون جدید اعطای شهروندی ترکیه، اتباع خارجی که در ترکیه اقدام به سرمایه‌ گذاری مستقیم حداقل با مبلغ 500 هزار دلار و یا معادل آن به لیره ترک کنند٬ امتیاز حق شهروندی داده می‌شود.این در حالی است که طبق قانون گذشته این میزان سرمایه گذاری حداقل 2 میلیون دلار بود.

 

 

بر اساس اصلاحیه جدید، به اتباع خارجی که در ترکیه اقدام به سرمایه‌گذاری به صورت غیر منقول و ملکی با مبلغ 250 هزار دلار و یا معادل آن به لیره ترک کنند نیز حق شهروندی اعطا می شود که از سطح 1 میلیون دلارآمریکا به 250 هزار دلار کاهش یافت.

همچنین شرط ایجاد اشتغال برای 100 شهروند ترک جهت دریافت حق شهروندی ترکیه به 50 نفر تغییر کرد.

برای دریافت امتیاز شهروندی در ترکیه، میزان حداقل سپرده گذاری سه ساله در بانک های کشور از 3 میلیون دلار به 500 هزار دلار آمریکا کاهش یافت.

 

 

البته دراین قانون متمم هایی گنجانده شده است که توجه به آن ضروری و لازم است.

  • خریداربا این مبلغ قادر به خرید چند ملک می باشد و این نکته‌ای است که مورد توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی در ترکیه قرار گرفته است .
  • تمامی املاک طبق قانون می بایستی از طرف نماینده رسمی دادگستری ارزش گذاری شود وقیمت واقعی آن تعیین گردد
  • در معاملات طرف فروشنده حتما باید شخص ترک ویا یک شرکت ترک باشد
  • همه ی پرداختی ها می بایستی در قالب سند بانکی ارائه گردد
  • خریدار ملک به مدت سه سال حق فروش خانه را ندارد

 

 

10 دلیل برای سرمایه گذاری در کشور ترکیه

1- رونق اقتصادی :

* رشد بیش ازسه برابرتولید ناخالص داخلی خود، به مبلغ 851 میلیارد دلار در سال 2017،در مقایسه با 231 میلیارد  دلاردرسال 2002

* رشد اقتصادی پایدار با نرخ متوسط تولید سالانه واقعی تولید ناخالص ملی درسالهای 2002 تا 2017 به میزان 5.8 درصد

* پیش بینی میشودکه اقتصاد ترکیه با چشم انداز روشن، به عنوان یکی از سریعترین اقتصادهای درحال رشد درمیان اعضای OECD درطول سال 2018-2019 با نرخ رشد متوسط تولید ناخالص داخلی واقعی 5 درصد باشد.

* سیزدهمین اقتصاد بزرگ جهان وپنجمین اقتصادبزرگ،درمقایسه با اتحادیه اروپا درسال 2017

* 193 میلیارد دلارسرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) طی 15 سال گذشته

سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) سرمایه گذاری شده توسط یک شرکت یا فرد دریک کشور به منافع تجاری واقع درکشوردیگری است. به طورکلی، FDI زمانی اتفاق میافتدکه یک سرمایه گذارعملیات تجاری خارجی را ایجاد کند یا دارایی های کسبوکارخارجی راکسب کند، ازجمله ایجاد مالکیت یا کنترل سهام دریک شرکت خارجی. سرمایه گذاری مستقیم خارجی ازسرمایه گذاری های پورتال متمایزمیشودکه سرمایه گذارصرفا سهام شرکت های خارجی راخریداری می کند.

* بخش خصوصی پویا و بالغ، با ارزش صادرات 157 میلیارد دلار بین  سالهای 2002 تا 2017

 

2- جمعیت

* جمعیت 81 میلیون نفر

* بزرگترین جمعیت جوانان درمقایسه با اتحادیه اروپا

* نیمی ازجمعیت زیرسن 31.7 سال

* جوان،پویا،تحصیل کرده وجمعیت چند فرهنگی

 

3- نیروی کارکافی و رقابتی

* بیش از 30.5 میلیون نفر از متخصصان جوان،تحصیلکرده و با انگیزه

*تقریبا 800،000 دانشجو سالانه ازبیش از 183 دانشگاه فارغ التحصیل می شوند

 

4- سرمایه گذاری لیبرال و اصلاح پذیر

* دومین اصلاح طلب درمیان کشورهای  OECD ازنظرمحدودیتهای خود در رابطه با سرمایه گذاری مستقیم خارجی ازسال 1997-2017

* محیط کسب و کار دوستانه به طور متوسط  6.5 روزبرای راه اندازی یک شرکت به گزارش بانک جهانی انجام کسب وکار(2018)

* شرایط سرمایه گذاری بسیاررقابتی

* فرهنگ قوی صنعتی وخدماتی

* رفتاربرابر برای همه سرمایه گذاران

* حدود 58،400 شرکت با سرمایه بین المللی درسال 2017

* داوری بین المللی

* تضمین انتقال سرمایه

 

 

5- زیرساخت

* زیرساخت های تکنولوژیکی جدید و بسیار پیشرفته در حمل و نقل، مخابرات و انرژی

* امکانات حمل و نقل بسیارپیشرفته وکم هزینه

* مزیت حمل و نقل راه آهن به اروپای مرکزی و شرقی

* مسیرهای حمل و نقل مناسب و مکانیزم تحویل مستقیم به اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا

 

6- موقعیت استراتژیکی

* پل طبیعی بین محورهای شرق-غرب وشمال-جنوب، به این ترتیب،یک بازار کار آمد و مقرون به صرفه برای بازارهای عمده ایجاد می کند.

* دسترسی آسان به 1.7 میلیارد مشتری در اروپا، اوراسیا، خاورمیانه و شمال آفریقا

* دسترسی به بازارهای چندگانه (multiple-markets) به ارزش 25 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی (GDP)

 

7- ترمینال و کوریدور اروپا

* یک ترمینال انرژی دراروپا و منطقه ای برای اتصال شرق و غرب

* ترکیه در نزدیکی بیش از 70 درصدازذخایرانرژی اولیه ثابت شده درجهان قرارداردو این در حالی است که بزرگترین مصرف کننده انرژی که اروپا است، درست درغرب ترکیه واقع شده است ودرنتیجه این کشور را تبدیل به یک ترانزیت درحمل ونقل انرژی در منطقه کرده است.

 

8- مالیات پایین

*مالیات بردرآمدشرکت از 33 درصدبه 20 درصدکاهش یافته (22 درصد برای سال 2018، 2019 و 2020)

*مزایای مالی و انگیزه درمناطق توسعه فناوری،مناطق صنعتی ومناطق آزاد،ازجمله معافیت کامل یا جزئی مالیات بردرآمدشرکت،کمک مالی به بخش دولتی تامین اجتماعی،وهمچنین تخصیص زمین

* قانون حمایت ازتحقیق وتوسعه و نوآوری

* انگیزه برای سرمایه گذاری استراتژیک،سرمایه گذاری درمقیاس بزرگ و سرمایه گذاریهای منطقه ای

 

9- اتحادیه گمرکی با اروپا از سال1996

* اتحادیه گمرکی با اتحادیه اروپا ازسال 1996 و توافق نامه تجارت آزاد (FTA) با 21 کشور

* قراردادهای بیشتر و مذاکرات ادغام بااتحادیه اروپا درحال انجام است

 

10- بازار بزرگ داخلی

* 69 میلیون مشترک اینترنت پهنای باند درسال 2017، از 0.1 میلیون درسال 2002

* 78 میلیون مشترک تلفن همراه درسال 2017، از 23 میلیون درسال 2002

* 62.5 میلیون کاربرکارت اعتباری درسال 2017، از 16 میلیون نفردرسال 2002

* 193 میلیون مسافر هواپیمایی درسال 2017، از 33 میلیون نفردرسال 2002

* 38 میلیون گردشگر بین المللی درسال 2017، از 13 میلیون نفردرسال 2002

 

موفق و سربلند باشید، گروه آیلا