شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود در ترکیه حداقل با دو و حداکثر با 50 شریک قابل ثبت است (البته طبق قانون جدید شرکت با مسئولیت محدود حتی با یک سهامدار نیز قابل ثبت است). حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت با مسئولیت محدود 10،000 لیره ترکیه می باشد و هر نوع تغییر و انتقال سهم الشرکه شرکا باید در دفتر خانه رسمی انجام شود.

 

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 

البته لازم به ذکرست که چنانچه متقاضی قصد اخذ اقامت هم داشته باشد سرمایه شرکت می بایست 100،000 لیره ترکیه باشد و بر اساس قانون جدید هر کدام از سهام داران تا 24 ماه فرصت دارندبراساس مقدار سهام خود نسبت به پرداخت سهام شرکت اقدام نمایند ونیازی به بلوکه کردن25 درصد سهام نمی باشد.پیام بگذارید