ثبت شرکت سهامی (خاص – عام)

تاسیس این نوع شرکت نیازمند حداقل 3 شخص حقیقی و یا حقوقی است.

شرکاء در قبال دیون و قروض شرکت به اندازه سهامشان مسئولند.

در شرکت ها ی سهامی سرمایه باید به قسمت های مساوی تقسیم شده باشد و هر یک از اجزای تقسیم را سهم می گویند.

شرکاء لازم نیست که هر یک فقط یک سهم داشته باشند بلکه هر شریک می تواند به هر مقدار که بخواهد سهم بخرد.

بر اساس قانون تجارت ترکیه جلسات مجمع عمومی باید با حضور نمایندگانی از وزارت بازرگانی ترکیه برگزار شود.

شرکت های سهامی به دو نوع تقسیم میشود:

* شرکت سهامی خاص: شرکت های هستند که تعداد سهامداران آن زیر 250 نفر میباشند.

* شرکت سهامی عام: شرکت های هستند که تعداد سهامداران آن بیش از 250 نفر میباشند.

موفق و سربلند باشید، گروه آیلا