سرمایه گذاری از طریق فرانچایز

فرنچایز یکی از برترین اختراعات تجارت است که برای نخستین بارتوسط فردی به نام سینگر (Singer) در سال 1850 مطرح گردید.

سرمایه گذاری در ترکیه

برای سرمایه گذاری در کشور دیگری، آشنایی با قوانین و ضوابط مختص آن کشور اولین قدم در این مسیر می باشد.