ترجمه رسمی

ترجمه رسمی : افرادی که قصد مهاجرت به ترکیه را دارند در مرحله نخست می بایست اسناد و مدارک خود را به زبان ترکی استانبولی ترجمه نمایند.

از انجایی که اسناد و مدارک مورد نیاز برای هر فرد نسبت به نوع اقامتش متفاوت می باشد و در برخی موارد احتیاجی به ترجمه کلیه مدارک نیست، شرکت آیلا خود را ملزم نموده است برای جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی برای مشتریان خود در کنار کلیه خدمات خویش، مترجم رسمی که مورد تایید کشور ترکیه می باشد را قرار دهد.

تایید نوتر :

پس از ترجمه مدارک توسط مترجم رسمی می بایست اسناد به تایید نوتر برسد. (تائید نوتر معادل تایید وزارت دادگستری در سیستم ایران می باشد)

ترجمه ای که از سوی هر یک از نوتر ها تایید شده باشد، در نزد تمامی مقامات در سرتاسر ترکیه و در تمامی سفارت ها و کنسولگری های جمهوری ترکیه در سرتاسر جهان معتبر می باشد.

 

ترجمه رسمی

 

دیگر مطالب مرتبط با ترجمه رسمی:

تائید آپوستیل

این تایید برای کشورهای عضو کنوانسیون لاهه ارائه می گردد. ترکیه عضو این کنوانسیون می باشد و در صورتی که برگه ای از سوی مقامات ترکیه صادر گردد و قرار باشد تا در کشوری دیگری که عضو کنوانسیون لاهه می باشد مورد استفاده قرار گیرد، لازم است حامل مهر آپوستیل باشد.

تصدیق چیست

تصدیق نیز برای کشورهای خارج از کنوانسیون لاهه همانند ایران انجام می پذیرد،  اگر برگه ای از سوی مقامات ترکیه صادر گردد و قرار باشد تا در ایران و یا کشوری غیر از اعضاء کنوانسیون لاهه مورد استفاده قرار گیرد، لازم است حامل مهر تصدیق باشد.

لازم به ذکر است که این دو مهر و تاییدیه تنها برای مدارک و اوراقی که از سوی مقامات و سازمانهای رسمی جمهوری ترکیه صادر گردیده باشد، قابل اخذ می باشد.

موفق و سربلند باشید، گروه آیلا