دفتر ترکیه – ازمیر

ترکیه، ازمیر، میدان جمهوریت، روبروی هتل افس، پلاک 2، واحد 105

تلفن : 4411555 (232) 90+

تلفن : 0449688 (555) 90+

تلفن : 0149688 (555) 90+

ایمیل : ayla.team2018@gmail.com

دفتر ایران – تهران

آدرس : میرداماد، میدان مادر، خیابان بهروز (سنجابی)، کوچه چهارم، پلاک ۵ ، ط ۴ ، واحد ۹

تلفن : ۸۸۳۱۱۴۵۶ (۹۸۲۱+)

تلفن : ۸۸۸۶۱۸۳۵ (۹۸۲۱+)

تلفن : ۸۸۸۶۳۸۰۵ (۹۸۲۱+)

ایمیل : ayla.team2018@gmail.com