بزرگداشت روز آتاتورک، روز جوانان و ورزش

بزرگداشت روز آتاتورک، روز جوانان و ورزش

بزرگداشت روز آتاتورک، روز جوانان و ورزش ،که در 19 مه هر سال برگزار می شود، جزء تعطیلات رسمی در کشور ترکیه است.

در 19 مه 1919، مصطفی کمال آتاتورک با کشتی باندروما در سامسون مستقر گردید

و امروز بعنوان  روز استقلال ترکیه پذیرفته می شود.

آتاتورک این تعطیلات را به عنوان هدیه ای به جوانان ترکیه اهدا کرد.

روز جوانی و ورزشی در سامسون با نام روز غازی برای اولین بار در سال 1926 جشن گرفت و در 24 مه 1935 با نام روز آتاتورک رسمیت یافت.

این جشن در 19 می در ورزشگاه فنرباغچه با ابتکارات بشیکتاش، با حضور صدها ورزشکار از گالاتاسارای و فنرباچه به یک روز ورزشی تبدیل شد.

 با سخنرانی در کنگره ورزشی که مدتی پس از این سازمان برگزار شد،

احمد فتگری آشی، عضو بنیانگذار بشیکتاش، پیشنهاد کرد که روز آتاتورک هر سال با نام “روز 19 مه، روز جوانان و ورزش” برگزار شود.

تاریخچه

این پیشنهاد، که در کنگره رأی داده شد، با تأیید آتاتورک پذیرفته و به تصویب رسید.

 پس از کودتای 12 سپتامبر به عنوان “روز جوانان و ورزش” با قانون 20 ژوئن 1938 جشن گرفته شد،

نام این تعطیلات ملی به نام “یاد آتاتورک، روز جوانان و ورزش” نامگذاری شد.

همه ساله در 19 ماه مه روز آتاتورک، روز جوانان و ورزش در سرتاسر ترکیه با نمایش ها و برنامه های ورزشی برگزار می شود

این جشن ها، تنها با حضور رئیس جمهور در آنکارا برگزار نمی شد بلکه در استادیوم های سراسر کشور برگزار می شود

امسال نیز به دلیل شیوع کرونا ومحدودیت های ایجاد شده بخاطر قرنطینه

رییس جمهوراردغان در مورد چگونگی برگزاری چشن  19 ماییس 2020 گفت:

روز آتاتورک، جوانان و ورزش به دلیل منع رفت و آمد در رابطه با مبارزه با کرونا ویروس،

“فردا در تمام استادیوم ها در ساعت 19:19 چراغها و پروژکتور ها روشن شده

وسرود ملی اجرا خواهد شد و تمام مردم را برای خواندن  سرود ملی از بالکن خانه خود دعوت می کنیم.”

با تشکر، گروه آیلا