ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکت با مسئولیت محدود در ترکیه حداقل با دو و حداکثر با 50 شریک قابل ثبت است (البته طبق قانون جدید شرکت با مسئولیت محدود حتی با یک سهامدار نیز قابل ثبت است). حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت با مسئولیت محدود 10،000 لیره ترکیه می باشد و هر نوع تغییر و انتقال سهم الشرکه شرکا باید در دفتر […]

ثبت شرکت سهامی (خاص – عام)

ثبت شرکت سهامی (خاص – عام) تاسیس این نوع شرکت نیازمند حداقل 3 شخص حقیقی و یا حقوقی است. شرکاء در قبال دیون و قروض شرکت به اندازه سهامشان مسئولند. در شرکت ها ی سهامی سرمایه باید به قسمت های مساوی تقسیم شده باشد و هر یک از اجزای تقسیم را سهم می گویند. شرکاء لازم نیست که هر یک فقط یک […]

موسسات مالی (صرافی)

موسسات مالی (صرافی): تاسیس این گونه موسسات مالی در قالب یک شرکت سهامی ممکن می باشد. لیکن تاسیس این نوع موسسات مستلزم اخذ مجوز از سازمانهای مربوطه است. در صورت درخواست برای ثبت این نوع موسسات کارشناسان آیلا راهنمایی جامع و کامل را انجام خواهند داد. موفق و سربلند باشید ، گروه آیلا

ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی: شرکتی است که تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند شخص حقیقی با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود . اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد ٬هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض می‌باشند. موفق و سربلند باشید، گروه آیلا

ثبت شرکت مختلط

ثبت شرکت مختلط : در این نوع شرکت یک یا چند نفر شریک، ضامن تمام دیون و دارای سهم الشرکه می باشند و دیگر شرکا در مقابل دیون شرکت فقط به نسبت سرمایه خود در شرکت مسئولیت دارند. در ضمن در شرکت مختلط اشخاص حقوقی نمی توانند جزو شرکاء ضامن باشند. موفق و سربلند باشید، آیلا

هزینه و مدارک لازم جهت ثبت شرکت

مدارک لازم جهت اقامت با ثبت شرکت 1- فرم درخواست اقامت (توسط شرکت تهیه و تنظیم می گردد) 2- پاسپورت و یا برگه ای که از سفارت تهیه گردیده است(حداقل 15 ماه اعتبار داشته باشد) 3- تعداد 4 قطعه عکس پرسنلی 4- اعلام تمکن مالی برای مدت زمان درخواست اقامت (ثبت در راندوو توسط شرکت) 5- اجاره نامه رسمی محل شرکت 6- […]