دانشگاه های ازمیر

دانشگاه های ازمیر: شمار دانشجویان بین المللی که برای تحصیل، ترکیه را انتخاب کرده اند از سال 2006 بیش از دو برابر شده است

مدارس ترکیه

ساختار آموزشی ترکیه شامل آموزش پيش دبستانی، آموزش ابتدايی، آموزش متوسطه عمومی، آموزش فنی وحرفه ای، مؤسسات آموزش استثنايی و مؤسسات آموزش خصوصی

بورسیه دانشگاه

ترکیه بین آسیا و اروپا واقع شده است و نه تنها پل ما بین آنها است، بلکه خود را در فرهنگ ها و تجربیات مختلف نیز نشان می دهد

دوره لیسانس دانشگاه

زمان مناسب برای اقدام به تحصیل در ترکیه بستگی به میزان آمادگی شما برای شرکت در آزمون YÖS را دارد