رشد 43 درصدی سرمایه گذاری در ترکیه

میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه در اوخر سال 2017در مقایسه با دوره مشابه سال پیش با افزایشی 43 درصدی به یک میلیارد و 698 میلیون دلار رسید.

بنا به داده های تراز پرداخت های بانک مرکزی ترکیه، میزان سرمایه گذاری مستقیم شهروندان یا شرکت های موجود در ترکیه در سه ماهه اول امسال در مقایسه با دوره مشابه سال پیش با افزایشی 43 درصدی به یک میلیاردو 698 میلیون دلار رسید.

در دوره زمانی ژانویه- مارس، سهم کشورهایی که بیشترین میزان سرمایه گذاری مستقیم اقتصادی را در ترکیه داشته اند به ترتیب کشورهای اسپانیا، آذربایجان، هلند، اتریش و آلمان بوده اند.

براساس این گزارش در دوره زمانی مذکور از مجموع 1.7 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی٬ سهم اسپانیا با 939 میلیون دلار، 55 درصد بوده است. این سرمایه گذاری از طرف یکی از بزرگترین بانک های اسپانیا (BBVA) بوده است که بانک گارانتی ترکیه را خریداری کرده است.

همچنین 11.4(193 میلیون دلار) درصد از سرمایه گذاری خارجی در سه ماهه اول امسال نیز متعلق به آذربایجان است. هلند با 106 میلیون دلار(6.2 درصد)، اتریش با 95 میلیون دلار(5.6 درصد) و آلمان نیز 60 میلیون دلار(3.5 درصد) در ترکیه سرمایه گذاری کرده اند.

همچنین 54 درصد از سرمایه گذاری های انجام شده متعلق به بخش بانکی، 13.1 درصد بخش معدن، 5.2 بخش تولید و توزیع نیروی برق، گاز، بخار و تهویه مطبوع، 4 درصد تجارت عمده و خرده و 3.2 درصد نیز کاغذ و محصولات کاغذی بوده اند.